آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ترسهای بیمارگونه

خودهیپنوتیزمی و ترسهای بیمارگونه

خودهیپنوتیزمی و ترسهای بیمارگونه هر روانپزشکی با اشخاصی که نگران  قلبشان هستند مواجه شده است . این اشخاص خود را با تصور اینکه نوعی نارسایی قلبی دارند آزار می دهند و از اضطرابی مزمن  که باعث تأثیر گذاردن بر روی قلب می شود رنج می برند.…
متن دوم