آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تربت کربلا

همراه داشتن تربت امام حسین

همراه داشتن تربت امام حسین تا می توانی تربت مبارک حضرت سیدالشهدا را با خود همراه داشته باشد و با آن نماز بخوان که هم ثواب زیادی دارد و هم تو را از خطرات و بلاها محافظت می کند. مقدار بسیار اندکی از آن را در اول هر ماه در آب حل…
متن دوم