آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تجربه هیپنوتیزم شدن

تجربه هیپنوتیزم شدن,مزیتی اضافی

تجربه هیپنوتیزم شدن,مزیتی اضافی بسیاری از پزشکان  ، روانپزشکان ، دندانپزشکها و روانشناسان که برای درمان بیماری خود از روش هیپنوتیزم استفاده کرده و به نتیجه موفقیت آمیز دست یافته اند ، نه تنها دوره های هیپنوتیزمی  را گذرانده و توسط گروه های…
متن دوم