آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تاثیر کارما

کارما چیست و چگونه بر زندگی شما تأثیر می گذارد؟

کارما چیست و چگونه بر زندگی شما تأثیر می گذارد؟ یکی از محبوب ترین افکار مرتبط با کلمه کارما این است که "آنچه می گذرد، برمی گردد". چیزی که مردم اغلب نادیده می گیرند این است که مفهوم کارما به چیزی فراتر از چند تکه ناهموار یا بدشانسی گسترش
متن دوم