آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تأثیر آغاز انقلاب کبیر فرانسه بر مسمریسم

تأثیر آغاز انقلاب کبیر فرانسه بر مسمریسم

پایان کار مسمر سرنوشت زندگی مسمر وقتی به این‌جا می‌رسد تأثرآور و هم عبرت‌انگیز می‌شود زیرا مسمر که قصدی جز نیکی و نوع‌پروری نداشت و واقعاً منظورش خدمت  به خلق و هم خدمت به پیشرفت علم بود گرفتار عواقب غیرمنتظره و ناگواری شد که شاید  به هیچ…
متن دوم