آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

بیرون کردن شخص از منزل که از وجودش ناراحتین

بیرون کردن شخص از منزل که از وجودش ناراحتین

بیرون کردن شخص از منزل که از وجودش ناراحتین جهت بیرون کردن شخصیکه وارد خانه شما میشه و از وجودش ناراحتیتن یا حضورش باعث دردسره وشما نمیتونین علنا حرفی بزنین آیات ذیل رو بطور آهسته تلاوت کنین به نیت اخراج شخص مورد نظر شما…
متن دوم