آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

به دست آوردن طالع شخص

به دست آوردن طالع شخص

برگرفته از نرم افزار متاسافت به دست آوردن طالع شخص  برای اینکه طالع شخص رو به دست بیاری باید به روش زیر محاسبه کنی نام کوچک و نام مادر رابه حساب ابجد کبیر درآورده جمع و بر 12 طرح می کنیم باقیمانده هر عددی بود طالع آن شخص است  در بالا…
متن دوم