آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

برقرار کردن عادات تندرستی با خود هیپنوتیزمی

خود هیپنوتیزمی راه جدیدی برای زندگی موفق

خود هیپنوتیزمی راه جدیدی برای زندگی موفق خود هیپنوتیزمی می تواند برای زندگی شما فواید بسیاری داشته باشد ، از جمله : نیروی بیشتر ، سلامتی بهتر ، موفقیت و خوشحالی . سلامتی بهتر ، خوشحالی بیشتر و موفقیتی عظیم تر ، هدفهای قابل حصول هستند .…

برقرار کردن عادات تندرستی با خود هیپنوتیزمی

برقرار کردن عادات تندرستی با خود هیپنوتیزمی هر روز صبح قبل از صبحانه  به خود یادآوری کنید که می خواهید از امروز  تندرست باشید . از سلامتی خود آگاه شوید .  ما پیشنهاد نمی کنیم  که برای هر درد یا ناراحتی  نگران باشید ، منظور ما این است که…
متن دوم