آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

بررسی تعیین نام کودک

بررسی تعیین نام کودک

بررسی تعیین نام کودک هر انسانی از لحظه‌ای که به دنیا می‌آید تا پایان عمرش با یک عنوان همراه است. عنوانی که هرگز از او جدا نمی‌شود و هویت و شخصیت او را معرفی می‌کند؛ نام. به همین دلیل است که انتخاب یک اسم مناسب و زیبنده بسیار درخور اهمیت…
متن دوم