آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

برای پیدا کردن دزد و اشیاء دزدیده شده

نسخه ای جهت شناخت سارقین

نسخه ای جهت شناخت سارقین سلام دوستان, روز شنبه همه شما عزیزان به خیر و خوشی. امروز این پست رو اختصاص میدیم به شناخت سارقین که با این عمل شما میتوانید حدس بزنید که سارق مال و امال شما چه کسی بوده که این نسخه از مجموعه کتب قدیمی علوم…
متن دوم