آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

برای شفای مریض چه دعا یا سوره ایی رو بخونم

ذکری برای شفای مریض

ذکری برای شفای مریض قيامت بي حسين غوغا ندارد         "شفاعت بي حسين معنا ندارد"                                حسيني باش كه در محشر نگويند چرا پرونده ات امضاء ندارد سلام به همه دوستان و عزیزان.عزاداری همه شما عزیزان قبول درگاه حق…
متن دوم