آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

بدست آوردن طالع شخص

بدست آوردن درجه طالع شخص

برگرفته از نرم افزار متاسافت بدست آوردن درجه طالع شخص برای بدست آوردن درجه طالع شخص شما باید نام طرف و پدرش رو جمع کرده سپس سی تا سی تا طرح کنید باقیمانده شماره درجه طالع شخص است که با شمارش برج های فلکی به تعداد آن به درجه طالع شخص پی…

ماه ها و طالع (بروج)

برگرفته از نرم افزار متاسافت ماه ها و طالع (بروج) آنها  متولدین هر ماه طالعی خاصی دارند که آنها عبارتند از :  1 - فروردین : حمل 2 - اردیبهشت : ثور 3 - خرداد : جوزا 4 - تیر : سرطان 5 - مرداد : اسد 6 - شهریور : سنبله 7 - مهر…
متن دوم