آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

باید کینه ها را زدود

باید کینه ها را زدود

باید کینه ها را زدود علم و روان شناسي و ساير علوم مرتبط با سلامتي بشر ثابت كرده اند كه خشم، قهر و انتقام جوئي، بزرگترين آفت و بلاي سلامتي است. شما خواننده محترم، اگر قصد داريد زندگي آرام و سالمي داشته باشيد، خشم ها، كينه ها و انتقام جوئي…
متن دوم