آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

باطل کردن جادو از راه دور

قدرتمندترین دعا برای شکستن جادو از راه دور

قدرتمندترین دعا برای شکستن جادو از راه دور قوی ترین دعا برای از بین بردن سحر از راه دور، چشم بد و حسد که به انسان آسیب می رساند , از جمله مواردی است که در قرآن کریم چندین بار ذکر شده است. و یا ممکن است با کمک جن به انسان آسیبی وارد
متن دوم