آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

باطل سحر مراکشی

روش باطل کردن سحر و جادو به شیوه مراکشی

روش باطل کردن سحر و جادو به شیوه مراکشی چگونه است؟ ابطال سحر و جادو به روش مراکشی نویسنده مقاله: حمید آذر سایت: https://citar.ir در فرهنگ مراکشی برای باطل کردن سحر و جادو از روش های مختلفی استفاده می شود. یکی از این روش ها،
متن دوم