آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

باب الحوائج موسی بن جعفر

ختم باب الحوائج امام موسى کاظم علیه السلام

ختم باب الحوائج امام موسى كاظم عليه السلام نماز حضرت موسى بن جعفر عليه السلام در كتاب منتخب الادعيه از فاضل يزدى رحمة اللّه مرقوم است به جهت بر آمدن حاجت نماز حضرت باب الحوائج را بخواند و آن دو ركعت است . در هر ركعت بعد از حمد دوازده…
متن دوم