آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

این ذکر در زیاد شدن ثروت اثر عجیبی دارد

ختم چهل روزه برای افزایش روزی و ثروت

ختم چهل روزه برای افزایش روزی و ثروت سلام به همه عزیزان وقت همتون به خیر و خوشی و عزاداری همه شما عزیزان مورد قبول درگاه حق دوستان عزیز در این پست چله ای رو برای شما عزیزان قرار میدم که باعث ثروت و افزایش روزی و ادای تمام قرض خواهد…
متن دوم