آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ایست قلبی

چطور از ایست قلبی جان سالم به در ببریم

چطور از ایست قلبی جان سالم به در ببریم افراد زیادی در اثر ایست قلبی فوت میکنند.. مرگ این عزیزان خیلی زیاد خانوادهاشون رو متاثر میکند ..در صورتی که وقتی دچار حمله قلبی شدید و درخانه تنها بودید . با یه سی آر پی ساده میتوانید جانتان رو نجات…
متن دوم