آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ایات محبت

دعای مجرب برای رسیدن به معشوق

دعای مجرب برای رسیدن به معشوق سلامی گرم به همه دوستان عزیز .امیدوارم امروز شاد و سرزنده باشید و در هر کجایی که هستید موفق و پیروز باشید امروز این نسخه ای که در این سایت براتون قرار میدم نزد همه شیوخ عرب فوق العاده مجربه و اکثر اساتید…

آیاتی برای دیوانه و فریفته شدن معشوق

آیاتی برای دیوانه و فریفته شدن معشوق برای محبت دل معشوقتون از یک چهار راهی یک مشت خاک بگیرید و در روز پنج شنبه هنگام طلوع افتاب هفت بار ایه زیر را بخوانید و خاک را به تن هر کسی بپاشید  ان شخص دیوانه و فریفته شما میشود آیه 174 سوره نساء…
متن دوم