آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

انواع روش های هیپنوتیزم

انواع روش های هیپنوتیزم,اصول مختلف خواب کردن

انواع روش های هیپنوتیزم,اصول مختلف خواب کردن به طور کلی برای خواب کردن معمول اصول مختلفی موجود است که استاد و روا‌شناسان هر یک طریقه‌ای را انتخاب کرده با ان کار نموده‌اند ولی در حقیقت تمام آنها سه رکن اساسی را دارا می‌باشند: ۱-    عطف…

انواع روش های هیپنوتیزم,بخش دوم

انواع روش های هیپنوتیزم,بخش دوم دستور خواب معمول را روی صندلی راحتی نشانیده دست‌های او را به دست خود طوری می‌گرفت که انگشتان شست خود به انگشتان شست معمول متصل باشد و می‌گفت به چشم‌های عامل نگاه کند خود نیز  نظر را در ریشه چشم‌های وی معطوف…
متن دوم