آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

انواع جـــــن ها از نظر اسامی

انواع جـــــن ها از نظر اسامی

انواع جـــــن ها از نظر اسامی انواع جن‌ها بر اساس كاری كه می‌کنند نزد مردم مشهورند. بعضی از جن‌ها در خدمت شیطان هستند و برخی دیگر انسان‌ها را به‌عناوین‌مختلف وسوسه می‌كنند عده‌ای دیگر مسلمان و دسته‌ای دیگر یهود و مسیحی و…
متن دوم