آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

امام جواد حدیثامام جواد نوحه

دعا جهت زیاد شدن روزى توسل به جواد الائمه

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب رزق و روزی متاع دعا جهت زياد شدن روزى توسل به جواد الائمه عليه السلام جهت زياد شدن روزى اين دعا را روزى چهارده مرتبه تا 9 روز بخواند: اللهم انى اسئلك بحق وليك محمد بن على عليه السلام الا جدت به على…
متن دوم