آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

التهاب تاندون

۱۱ درمان تسکین دهنده تندینیت_ التهاب تاندون

11 درمان تسکین دهنده تندینیت_ التهاب تاندون تاندونیت (به انگلیسی: Tendinitis or Tendonitis) یعنی التهاب تاندون که همراه با پارگی‌های میکروسکوپی است. این ضایعه بیانگر یک پاسخ التهابی در داخل تاندون، بدون التهاب لایه خارجی (یعنی پاراتنون) آن…
متن دوم