آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

افسار زندگی

افسار زندگی خود را از دیگران بگیرید

افسار زندگی خود را از دیگران بگیرید!   اِیمی مورین، نویسنده ی کتاب «۱۳ موردی که انسان های با روحیه از آنها اجتناب می کنند» می گوید بیشترین چیزی که از وی سؤال می شود این است که کدام یک از این ۱۳ مورد بیشتر از بقیه افراد را درگیر…
متن دوم