آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

اعمال شب نوزدهم

اعمال شب نوزدهم ماه رمضان

اعمال شب نوزدهم ماه رمضان برگرفته از کتاب مفاتیح الجنان: امّا اعمال شب نوزدهم چند چيز است:اوّل:گفتن صد مرتبه: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ از پروردگارم خدا آمرزش مى‏جويم و به سوى او مى‏پويم دوم:گفتن صد مرتبه…
متن دوم