آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

اعمال شب بیست و یکم قدر

اعمال شب بیست و یکم ماه رمضان

اعمال شب بیست و یکم ماه رمضان برگرفته از کتاب مفاتیح الجنان : شب بيست‏ويكم:فضيلت اين شب نورانى از شب نوزدهم بيشتر اس و بايد اعمال اين شب را،از غسل و احيا و زيارت و نماز هفت«توحيد»و قرآن بر سر گرفتن و صد ركعت نماز و دعاى جوشن كبير و غير…
متن دوم