آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

اعمال شب بیست و سوم ماه رمضان

اعمال مخصوص شب بیست و سوم ماه رمضان

اعمال مخصوص شب بیست و سوم ماه رمضان برگرفته از کتاب مفاتیح الجنان : بقيه اعمال شب بيست‏وسوم:اين شب از دو شب قدر گذشته افضل است،و از احاديث بسيار استفاده مى‏شود،كه شب‏ قدر همين شب است،و اين شب شب جهنى است يعنى شبى…
متن دوم