آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

اعتماد به خداوند

اعتماد به خداوند,دردودلی با شما

اعتماد به خداوند,دردودلی با شما سلام به همه عزیزان و دوستان گلم.لازم دونستم که امروز باز هم با شما عزیزان دردو دل کنم.وقتی نظرات شما عزیزان را میخونم که انقدر تو زندگی عجول هستید و دوست دارید خواسته شما طبق روال شما باشه تعجب میکنم.…
متن دوم