آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

اعتقاد یا عدم اعتقاد به هیپنوتیزم

اعتقاد یا عدم اعتقاد به هیپنوتیزم

اعتقاد یا  عدم اعتقاد به هیپنوتیزم: دکتر برامول در کتاب «هیپنوتیزم تاریخچه- عمل و تئوری آن» می‌نویسد:« من به کرات آزمایش کرده‌ام که کسانی که اعتقاد زیادی به هیپنوتیزم داشته‌اند، ولی هیپنوتیزم نشده‌اند، ولی بسیاری از کسانی که عقیده به…
متن دوم