آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

اطراف کره زمین

طبق گفته ناسا,زمین دو تا کره ماه دارد

طبق گفته ناسا,زمین دو تا کره ماه دارد کره زمین دو ماه دارد ، بله تیتر را درست خوانده اید.به نظر می‌رسد که زمین یک راز کوچک را از شریک زندگی خود، کره ماه مخفی کرده است.به‌تازگی مشخص شده زمین بیشتر از یک قرن است که با یک ماه کوچک در حال…
متن دوم