آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

اصول دعای محبت

اصول اولیه برای نوشتن دعای مهر و محبت

اصول اولیه برای نوشتن دعای مهر و محبت با سلام و عرض ادب واضح است که هر عمل جلب و محبتی مجاز نیست مگر اینکه عملا علاقه ای بین طالب و مطلوب برقرار باشد و یا اینکه مطلوب بخوبی طالب را بشناسد و بداند که چگونه میتوان او را یافت و در علاقات و…
متن دوم