آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

اشکال زدایی نرم افزار

اشکالزدایی

با سلام خدمت طرفداران سایت علوم غریبه  طبق تماسی که 3 ساعت پیش با یکی از اساتید بزرگ علوم غریبه ایرانی که هم اکنون در کشور قطر زندگی میکنند,داشتم. در ابتدا ایشان تشکر کردند بابت سایت علوم غریبه و بعد از تعریف و قدر دانی از یکی از…
متن دوم