آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

اسپند دود کردن

آداب و فلسفه واقعی اسپند دود کردن چیست؟

آداب و فلسفه واقعی اسپند دود کردن چیست؟ در میان سنت هایی که ما ایرانیان به آن باور داریم، اسپند دود کردن یکی از سنت هایی است که برای دفع چشم زخم و بلا و دور کردن آسیب از فرد جایگاه خاصی در فرهنگ ما دارد؛ این باور از کجا نشات گرفته و در…
متن دوم