آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

اسما و صفات خداوند

اسما و صفات خداوند

اسما و صفات خداوند اَسْما وَ صِفات، دو اصطلاح در علم کلام برای نام‌ها و صفت‌های خداوند. اسم، بر ذاتی دلالت می‌کند که به صفتی موصوف شده، مانند «عالِم»، و صفت، بر معنایی مانند «علم» دلالت می‌کند که ذات به آن متّصف می‌شود بدون لحاظ ذات.…
متن دوم