آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

اسماء الحسنی در اسلام

نام‌های خدا ,اسماء الحسنی در اسلام

نام‌های خدا ,اسماء الحسنی در اسلام اولین سوره قرآن؛ نوشته شده توسط خوشنویسی به نام عزیز افندی اسماء حُسنی یا نام‌های نیکوی خداوند نام‌هایی هستند که در اسلام برای الله به کار رفته‌است. غالباً شمار این نام‌ها را ۹۹ نام…
متن دوم