آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

اسرار گیاهان داروئی

طب امامان درس یازدهم,حجامت بخش سوم

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب طب امام صادق طب امامان درس یازدهم,حجامت بخش سوم 1 . امام صادق فرمود : آیة الکرسی بخوان و بعد از آن در هر روز که می خواهی ، حجامت کن و صدقه بده و بعد از آن در هر روز که می خواهی ، از خانه ات خارج…
متن دوم