آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

استفاده از تلقین در آموزش و پرورش

استفاده از تلقین در آموزش و پرورش

استفاده از تلقین در آموزش و پرورش: معلمین بیش از حد بایستی به فن تلقین آشنایی داشته باشند زیرا کودکان بیش از همه تلقین‌پذیرند و این معلمین هستند که با تلقینات خود تا حدودی سرنوشت کودکان را تعیین می‌نمایند. «ویکتور پوشه» دانشمند بزرگ…
متن دوم