آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

استغاثه به امام زمان

دعایی جهت استغاثه به امام زمان برای رسیدن به حاجات

دعایی جهت استغاثه به امام زمان برای رسیدن به حاجات مرحوم سید علی خان مدنی می گوید : این استغاثه ای است به حضرت صاحب الزمان صلوات الله علیه . هر جا که باشی دو رکعت نماز با حمد و سوره ای که می خواهی بگذار سپس رو به قبله زیر آسمان…
متن دوم