آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

استخاره با قرآن

شیوه استخاره گرفتن با قرآن از امیر المومنین(ع)

  رمضان رفت ولی کاش صفایش نرود    سحر و جوشن و قرآن و دعایش نرود کاشکی پر شده باشد دلم از نور سحر    همره روزه و افطار، ثــوابـــش نرود خداحافظ ای محفل وصف یار   خداحافظ ای ماه پروردگار خداحافظ ای سر به سر شور و شوق   …

استخاره به دستور حضرت محمد

  استخاره به دستور حضرت محمد   از حضرت  رسول اکرم مروریست که چون به کاری خواهی مشغول شوی به نیت درست و صدق پاک انگشت بر سر این خانه ها بگذار که شرح هر خانه از بدی و خوبی آن کار درستی ذکر می شود,معمول دارد خانه های مطالب این است.…
متن دوم