آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

از بین بردن خارش واژن

نسخه ای جهت از بین رفتن خارش روی پوست بدن

نسخه ای جهت از بین رفتن خارش روی پوست بدن خارش نوعی سوزش در پوست است که موجب خاراندن پوست می‌شود و یکی از شایع‌ترین مشکلات پوستی است که می‌تواند موضعی و محدود به یک ناحیه از بدن باشد و یا نقاط مختلف بدن را درگیر کند. در برخی موارد نیز…
متن دوم