آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

از اعمال مشترکه ماه شعبان چه می باشد؟

اعمال مشترکه ماه شعبان

اعمال مشترکه ماه شعبان برگرفته از کتاب مفاتیح الجنان امّا اعمال مشترك پس چند عمل است:اوّل:هر روز هفتاد مرتبه بگويد: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ از خدا آمرزش و توبه مى‏خواهم دوم: هر روز هفتاد مرتبه بخواند:…
متن دوم