آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

اذکار الهی

پنج اذکار الهی کاملا مجرب

پنج اذکار الهی کاملا مجرب ذکر جهت آرامش و اطمینان خاطر یافتن هر کس 70 روز روزی 72 بار یا باسط بگوید بر طاعت خدا ثابت بماند و خاطرش از تشویش به اطمینان برگردد ذکر جهت کشف رموز مطالب کسی که ذکر شریف   الحکیم…

موفقیت با اذکار الهی

موفقیت با اذکار الهی اذکار الهی ریشه در اسماء خداوند دارند و دارای موکلین نیرومند قدسی جهت کمک رسانی به ذاکران می باشند. خیلی از افراد می خواهند که ذکر بگویند اما نمی دانند که کدام ذکر را انتخاب نمایند. در واقع برخی از اذکار با ارتعاشات…

پنج اذکار الهی کاملا مجرب بخش دوم

پنج اذکار الهی کاملا مجرب بخش دوم اذکاری با ثواب بسیار زیاد از پیامبر گرامی اسلام روایت شده هر کس این کلمات را در عمرش یک بار بگوید خداوند متعال هفتاد هزار ملک را دستور می دهد که تا روز قیامت برایش استغفار کنند و مهمات و حاجات…
متن دوم