آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

اذکار الهی برای

موفقیت با اذکار الهی

موفقیت با اذکار الهی اذکار الهی ریشه در اسماء خداوند دارند و دارای موکلین نیرومند قدسی جهت کمک رسانی به ذاکران می باشند. خیلی از افراد می خواهند که ذکر بگویند اما نمی دانند که کدام ذکر را انتخاب نمایند. در واقع برخی از اذکار با ارتعاشات…
متن دوم