آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

اذکار الهی برای تسخیر شخصی

ذکرهای الهی برای به تسخیر در آوردن هر شخصی

ذکرهای الهی برای به تسخیر در آوردن هر شخصی در این پست میخواهیم توسط ذکر شخصی را به تسخیر خودمون در بیاریم فقط دقت کنید که قبل از اینکه شخصی رو با این اذکار یا هر چیز دیگری بخواهید به تسخیر خود در بیاوریدابتدا بایدمحاسبه کنید ببینید که ایا…
متن دوم