آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ادعیه و اذکار

بی جهت پای اجـــنه را به منازل خود باز نکنید

بي جهت پاي اجنه را به منازل خود باز نكنيد متاسفانه برخي از عزيزان عادت دارند با هر اتفاق كوچكي به چندين دعانویس و فالگير و رمال مراجعه كنند، غافل ازاينكه مراجعه به افرادي كه با اجنه در ارتباط هستند يا طلسمات را مي نويسند اين احتمال را به…

ادعیه ایی مجرب برای دفع فقر و پریشانی

ادعیه ایی مجرب برای دفع فقر و پریشانی مرحوم عبدالمطلب رحمة الله می گوید : خواندن آیات کفایت 70 مرتبه بعد از نماز ها برای دفع فقر و پریشانی مجرب است .  مرحوم عبدالمطلب رحمة الله می گوید : برای وسعت رزق و رفع تنگدستی و سختی هر روز هفت…
متن دوم