آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

احکام نماز قضا

دستورى براى نمازهاى قضاى گذشته که فراموش شده

دستورى براى نمازهاى قضاى گذشته كه فراموش شده اميرالمومنين عليه السلام فرمود شنيدم از رسول خدا صلى اللّه عليه و آله هر كس ترك كند نماز را از روى جهالت و نداند چقدر بايد قضا كند شب دوشنبه پنجاه ركعت نماز بخواند با حمد و سوره و روزه بگيرد…
متن دوم