آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

احضار جن

سوال و جوابهایی در مورد جـــن

خیلی سوال در مورد جن شده که اکثریت تکراری بوده.به خاطر همین یه تاپیک جداگانه زدم تا همه مطالعه داشته باشند. ۱- اگر جن ها انسان را اذیت کنند؟ چگونه می شود از دستشان راحت شد؟ بهترین حرز در این باره ( حرزابی دجانه) است با توسل به خدا و قرائت…

موکلین برجها

موکلین برجها برای هر برج و حرفی موکلی وجود دارد که فرد عامل میبایست برای نوشتن تعویذات از موکل آن حرف یا برج درخواست کمک کند برای اینکار باید نامش را چند بار با احترام صدا زد ملک حمل = شراحیل ملک ثور = عزرائیل ملک جوزا = اسرافیل ملک…
متن دوم