آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

احضار جن به روش ساده

سوال و جوابهایی در مورد جـــن

خیلی سوال در مورد جن شده که اکثریت تکراری بوده.به خاطر همین یه تاپیک جداگانه زدم تا همه مطالعه داشته باشند. ۱- اگر جن ها انسان را اذیت کنند؟ چگونه می شود از دستشان راحت شد؟ بهترین حرز در این باره ( حرزابی دجانه) است با توسل به خدا و قرائت…
متن دوم