آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

احضار ارواح

انسان‌ها بازیچه‌اند

انسان‌ها بازیچه‌اند تحقیقات هیپنوتیکی نشان می‌دهد که عقل و اراده در تعیین سرنوشت آدمیان چندان تأثیری ندارد، بلکه هر کس برده احساسات و عواطف درونی خویش است و سرنوشت انسان را شعور ناخودآگاه او تعیین می‌کند. هیپنوتیزم وجود چیزهای…

موکلین برجها

موکلین برجها برای هر برج و حرفی موکلی وجود دارد که فرد عامل میبایست برای نوشتن تعویذات از موکل آن حرف یا برج درخواست کمک کند برای اینکار باید نامش را چند بار با احترام صدا زد ملک حمل = شراحیل ملک ثور = عزرائیل ملک جوزا = اسرافیل ملک…
متن دوم