آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

اثار ذکر گفتن

شرایط ذکر گفتن

شرایط ذکر گفتن به گفته قرآن كريم ، هنگامى كه انسان ياد خدا را فراموش كرد، بعد از آن كه متوجه شد، بايد پروردگار خويش را به خاطر بياورد. آن گاه كه غير او را فراموش مى كنى ، و خودت را در ذكرت (يادت ) فراموش ‍ مى كنى و آن گاه…
متن دوم